Publicació: “Mediterrània + 25. Prioritats i recomanacions a l’Agenda renovada per a la Mediterrània”

0
466

Mediterrània + 25. Prioritats i recomanacions a l’Agenda renovada per a la Mediterrània” produït i editat per la Generalitat de Catalunya conjuntament amb l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed).

La Fundació ACM ha participat com una de les entitats coorganitzadores del Fòrum Joves i Mediterrània +25 , i ha contribuït amb les seues aportacions al informe que recull els resultats i els principals punts dels debats sorgits de les tretze conferències de la Iniciativa Mediterrània +25 que van tenir lloc entre juny i desembre de 2020, en el marc de la commemoració del 25è aniversari del Procés de Barcelona.

MED+25_Recomanacions i contribucions

El segon estudi “Cap a una visió macroregional? Cooperació Territorial, Governança i autoritats regionals i locals a la Mediterrània”, presenta una anàlisi en profunditat sobre els principals reptes en termes de governança multinivell en les relacions euromediterrànies.

L’edició d’aquests dos documents resulten d’especial interès en aquests moments, com a contribució a l’actual debat en curs a la UE sobre la Nova Agenda per a la Mediterrània.

Llegir: Going Macro-regionally in the Mediterranean