1a Trobada ACM – 2010, València (ESPANYA)

La primera Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes del Mediterrani se celebrà a València, Espanya, al voltant de la temàtica: “Les institucions i la ciutadania a la Mediterrània”. Vuitanta assistents de divuit països de la conca del Mediterrani participaren en aquesta primera trobada. Els representants de totes les institucions públiques del Mediterrani també estigueren presents, com l’Assemblea Parlamentària de la Mediterrània, l’Assemblea Parlamentària Euromediterrània, la Fundació Anna Lindh, el Consell Econòmic i Social, la Comissió Europea i el Banc d’Inversions Europeu.

ÀGORA 1: Pensant sobre la regió de la Mediterrània

 • Quin és el marc polític/institucional? Quines són les realitats institucionals per a la Mediterrània?
 • Quines són les visions sobre el Mediterrani des de la perspectiva dels països participants en el procés Euromediterrani?

ÀGORA 2: La ciutadania a la Mediterrània, drets i responsabilitats

 • Què és la ciutadania mediterrània?
 • Quins instruments i polítiques haurien d’usar-se per exercir la ciutadania?
 • Existeix una identitat mediterrània?

ÀGORA 3: Creació d’una àrea sostenible de pau: quins requisits es necessiten?

 • Quines maneres de participació ciutadana es necessiten per treballar cap a una comunitat mediterrània de pobles?
 • Quin tipus d’acords euromediterranis ajudaran a eradicar les desigualtats socioeconòmiques?
 • Com descompartimentar opinions i pràctiques de les organitzacions que treballen en l’àrea de la Mediterrània?

ÀGORA 4: Reptes actuals i futurs en la Mediterrània: la responsabilitat individual i col·lectiva dels ciutadans

 • Quina és la responsabilitat ambiental dels ciutadans de l’àrea de la Mediterrània?
 • Quina és l’educació que necessitem per fer front als reptes del demà?
 • Quins “desenvolupaments territorials” són necessaris a l’àrea de la Mediterrània?
 • Quines polítiques de mobilitat es necessiten al Mediterrani per respondre a les demandes de la ciutadania?