MEMÒRIA I CONGRÉS MEDITERRANI: MÙSICA I CIÈNCIA

0
1465

En la seua primera edició, els dies 27 i 28 de novembre de 2020, el tema central del Congrés Me-diterrani “Música i Ciència” és l’ús de les TIC en l’escenari de la Covid, en tant que la situació de pandèmia ha obligat a la ciència i a la música, disciplines que requereixen d’una intensa labor de treball en equip, a traslladar una gran part del seu treball a Internet.
El resultats obtinguts han sigut els següents:

1. Reafirmar el caràcter innovador de la activitat: Aquest congrés respon a un dels grans desafiaments de les nostres societats en l’escenari del postcovid que és el treball en línia en disciplines eminentment pràctiques com són la música i la ciència.
2. L’ùs de les TICS: Precisament el desenvolupament en línia de tot el congrés permet la participació d’un ampli ventall de ponents d’una vintena de països mediterranis que han aportat un determinant caràcter internacional a l’esdeveniment, incidint en la riquesa i varietat de continguts i punts de vista.
3. Millorar la metodologia de treball en línia en ciències i música.
4. Fomentar l’esperit de companyonia en situacions d’emergència.
5. Afermar nous llaços laborals, possibles amb la generalització del treball en línia.

Aquests objectius s’han aconseguit amb la selección de ponents en aquesta primera edició de 8 països de la Mediterrània: · Algèria · Bòsnia i Hercegovina · Espanya · França · Grècia · Itàlia · Marroc · Tunísia.

Cadascun dels i de les ponents, experts i expertes, investigadors i investigadores, i estudiants han exposat i compartit experiències interrelacionades en diferents llengües, amb facilitats de tra-ducció (Valencià, Castellà, Anglès, Francès, Italià) i vinculants a sis temàtiques: MÚSICA: Tècniques d’assaig en línea, Optimització de la pràctica en absència de classes presencials, i Improvisació i actualitat musical en aïllament; CIÈNCIA: Mètodes d’intercanvi d’idees en aïllament, Treball expe-rimental durant la quarantena, i Didàctica de les ciències en absència de classes presencials. Les ponències, síntesi i conclusions vénen recollides en la següent memora de l’congrés.

Memoria CongrÉs MEDITERRANI : MÙsica i CiÈncia