Objectius ACM

 

La Fundació Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes del Mediterrani (FACM) és una xarxa que promou el diàleg, la proposta i l’acció ciutadana.

La Fundació ACM fomenta els valors democràtics de llibertat, pau i respecte a la diversitat, així com la responsabilitat ambiental en el Mediterrani.  La FACM està compromesa amb el sorgiment d’una comunitat dels pobles del Mediterrani.

Mapa Circulos ACM actualizado 2018

Des de l’any 2008, un grup de ciutadans i ciutadanes del Mediterrani s’ha compromès a participar activament en el sorgiment d’una comunitat mediterrània dels pobles. Per això, es va encetar el procés de construcció de l’Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes del Mediterrani.

Es tracta d’un procés basat en els valors democràtics de la llibertat, la pau, el respecte a la diversitat cultural i la responsabilitat ambiental. La Fundació Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes del Mediterrani té com a objectiu promoure la paraula i l’acció ciutadana comuna a través de reunions permanents amb mètodes i eines innovadores.

Aquesta iniciativa, complementària d’altres experiències existents, depèn completament de la constatació que principalment a través de l’acció i la participació dels ciutadans com una “comunitat de destinació” positiva i de suport pot ser establida en el Mediterrani.

La Fundació Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes del Mediterrani no és un projecte reservat a un xicotet nombre de persones, a un cercle d’iniciats. En realitat, necessita obtenir el suport d’un gran nombre i una gran varietat de persones.

OBJECTIUS

La Fundació ACM vol aconseguir els següents objectius:

 • Actuar per a una governabilitat concertada, compartida i adaptada a la zona mediterrània.

 • Treballar en pro de l’obertura dels països que estan molt prop de les seues fronteres o exclosos per raons econòmiques i polítiques, especialment en el sud i est del Mediterrani.
 • Ajudar a construir una àrea sostenible de pau, desenvolupament i solidaritat entre els pobles.

 • Treballar per a superar els temors mutus i donar un sentit humà, polític, cultural, ambiental i econòmic a la comunitat mediterrània dels pobles.

 • Diagnosticar els principals canvis en curs i identificar els principals reptes del futur.

 • Construir perspectives comunes, tenint en compte la diversitat geogràfica i socioprofessional existent i els diferents punts de vista.

 • La democràcia de base en els valors, interessos, desafiaments i compromisos.

ORGANITZACIÓ

El mecanisme de treball establit per a l’organització de la Fundació ACM es compon de:

 • El Patronat. És l’òrgan de govern de la fundació.
 • El Consell Consultiu. Es compon de voluntaris de la regió mediterrània. És responsable de promoure el procés.
 • Els Cercles ACM. Estan dissenyats com a espais locals de diàleg permanent entre els ciutadans i oberts. Veure llista de cercles.
 • El Secretariat de la Fundació ACM, amb seu a València (Espanya).

La Fundació ACM és un procés a mitjà i llarg termini que pretén reunir als diversos sectors de la societat: els moviments de ciutadans, institucions públiques i privades, empreses, associacions, sindicats, experts, universitats, centres de recerca, etc., per a establir el diàleg, dur a terme les prioritats, estratègies comunes, propostes concretes que es poden utilitzar, entre uns altres, per a guiar l’acció política en la regió mediterrània. La primera reunió de l’ACM es va dur a terme al juliol de 2010 a València (Espanya).


La carta en espanyol
SIGNAR LA CARTA


Amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport