I Congrés mediterrani “Música i Ciència” (inscripció oberta)

0
178

El I Congrés mediterrani “Música i Ciència” pretén ser un esdeveniment anual que reunisca diferents personalitats de la música i la ciència en l’àrea mediterrània per a junts crear any rere any propostes que puguin contribuir a l’avanç social i cultural de les nostres societats. L’elecció particular de fusionar les dues disciplines, música i ciència, en un mateix congrés neix de la idea de que les dues són diferents manifestacions d’una mateixa disciplina: el pensament, i d’aquesta manera es busca mostrar més propers dos mons metodològicament molt similars, essencialment agermanats, però socialment considerats com llunyans un a l’altre. L’objectiu principal de l’esdeveniment és l’elaboració d’una memòria que reunisca les diferents idees dels ponents, així com les propostes sorgides després de la discussió a les sales.
La temàtica de la memòria canviarà en cada edició, en funció de la temàtica general de l’esdeveniment. En aquesta primera edició, s’ha triat la temàtica “Ús de les Tics” (Tecnologies de l’Informació i la Comunicació), per ser potser la innovació més evident en la forma de treball que ha adoptat la societat a causa de la situació de pandèmia generada pel Covid19, on la música i la ciència han sigut exposades a un desafiament comú com a disciplines eminentment pràctiques abordant les seues metodologies en l’escenari post Covid marcat per la distància social i la seua adaptació a la “nova normalitat”. D’aquesta manera, les ponències han d’adaptar-se en general a l’ús que les Tics han tingut durant la situació d’aïllament social, així com al qual puguin tindre en el futur. En particular, aquest ús ha d’aplicar-se a la temàtica concreta.

Llegir el programa

Inscriure’s en el congrés

 

Amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport