SARAJEVSKA DEKLARACIJA FONDACIJE ACM

0
2538

SARAJEVSKA DEKLARACIJA FONDACIJE ACM
Sarajevo, 11.05.2019

 

Sarajevo, kao i bosanskohercegovačko društvo i građanstvo, grad je susreta kultura, naroda, vjera i manjina. Početak i kraj 20. stoljeća obilježili su Sarajevo i bosanskohercegovačka tragedija. Tokom najduže opsade jednog glavnog grada u savremenoj historiji građani su svojom hrabrošću, otporom, solidarnošću i izdržljivošću slali glasnu poruku: građanska prava i slobode su neotuđive, a to su vrijednosti mira i demokratije.

Geografski i ljudski, ova zemlja i njeni gradovi su neraskidivo vezani i neodvojni dio Mediterana. Načela potsticanja mira, međureligijskog i međukulturnog dijaloga, odbrana ljudskih prava, zaštita i promocija kulturne, umjetničke i intelektualne baštine kao i prirodnih ljepota temelj su koji dijelimo s narodima, zemljama, gradovima i građanima diljem Mediterana.

Ovom deklaracijom, građanke i građani Sarajeva, koji utemljuju Sarajevski krug Skupštine građana Mediterana (Assemblée des Citoyens et Citoyennes de la Méditerranée ACM), potvrđuju svoju pripadnost mediteranskom prostoru, prostoru u kojem se prepliću civilizacije modernog svijeta, označenog konfliktima, ali i neprekidnom borbom za mir, za slobodu, izgradnju povjerenja u drugog i drugačijeg, te zajednički život u kulturi različitosti.

 

POTPISUJU

Ibrahim Spahić, Ćazim Hadžimejlić, Lejla Kučukalić, Emina Saračević, Esma Kučukalić, Elma Hodžić, Ali Esquembre

 

DEKLARACIJA SARAJEVO pdf