CARTA CONSTITUTIVA DE LA FACM EN VALENCIÀ: CAP A UNA COMUNITAT DELS POBLES DEL MEDITERRANI

0
851

Des de 2008, un grup de ciutadans i ciutadanes del Mediterrani
s’han compromès a participar activament en el projecte de
construcció d’una comunitat dels pobles del Mediterrani. Amb
aquesta finalitat van iniciar un procés de construcció d’una
Assemblea de ciutadans i ciutadanes del Mediterrani. En aquesta
primera etapa es va adoptar un text fundacional, base de l’actual
carta constitutiva.

L’ACM es basa en la declaració universal dels Drets Humans de les
Nacions Unides del 8 de desembre 1948 i en la resolució 2849 del
20 de desembre 1971 a propòsit de “El Desenvolupament i el medi”
de l’Assemblea General de les Nacions Unides. L’ACM ha constituït
una xarxa de cercles al voltant del Mediterrani que promou el
diàleg, la proposta i l’acció ciutadana. En 2016, l’ACM va adquirir
personalitat jurídica sota l’estatus de Fundació(FACM), la qual
cosa li permet integrar una gran varietat de persones que poden
aportar una visió àmplia i compartida del món Mediterrani.
Aquest document és l’actualització de la primera Carta Constituent
aprovada a Casablanca el 31 de maig de 2009.

Aquest document està disponible en els idiomes¨:

francès

anglès

espanyol

àrab

i ara en valencià:

SIGNA LA CARTA!